Yahels community hicking mountain ridge

חיי הקהילה

אנחנו מחפשים משפחות צעירות שמעוניינות לקחת חלק פעיל בחיי הקהילה:

  • להרים טקס לחג
  • לתת יד בארגון ארוע
  • ליזום פעילויות קהילתיות
  • לקחת אחריות חברתית

ביהל נותנים מקום רב ליוזמות אישיות. אם ברצונכם להפעיל גינה קהילתית, ערב נשים, קריאה לילדים בספרייה או כל יוזמה אחרת שעולה על דעתכם - הקיבוץ עומד מאחוריכם. נעזור לכם להגשים את העשייה כמיטב יכולתינו.

אם אתם מחפשים מקום שבו אתם יכולים להשפיע, ליזום וליצור - מקומכם כאן איתנו.

הבית כבר מוכן

בהרחבה של יהל מחכים לכם בתים בנויים מוכנים לרכישה. הבתים, אשר נבנו בתמיכתם האדיבה של JNF שיקגו, בגודל 180 מטר רבוע, מרפסת גדולה, מטבח רחב ידיים וחצי אי. הבתים מוצעים למכירה למצטרפים חדשים להרחבה אשר אינם מעוניינים בבנייה עצמאית.

מסלולי קליטה

חברות מלאה

חברי הקיבוץ חיים בערבות הדדית אך בעצמאות כלכלית. בקיבוץ יהל הושלם תהליך שיוך נכסים לחברים, ועל כן הצטרפות לחברות תעניק למשפחה זכאות לבית הרשום על שמם.

בנה ביתך בהרחבה

בשכונת ההרחבה הבנייה נעשית באופן עצמאי מול מנהל מקרקעי ישראל. תושבי ההרחבה הינם חלק פעיל מהקהילה ולוקחים חלק מקביעת סדר היום החינוכי והתרבותי בקיבוץ.

תושבות

למעוניינים להתנסות בחיים ביהל ולבחון את ההתאקלמות וההשתלבות ניתן להצטרף כתושב בשכירות בקיבוץ.

שותפינו לדרך